Fliermatenweg 1, 7451 NH Holten | 06 - 54356806

ABOUT US

WOOF-Guatemala is legally registred in Holland in December 2018. The founder Tessa de Goede lives and workes in Guatemala for 14 years. She founded in 2008 her first foundation Tess Unlimited that helps children born with cleft lips and palates. Since 2009 she started together with her husband caring for stray dogs and in the last 14 years they helped over 500 dogs.

Together with another organization 'Unidos para los Animales' we want to organize as many as possible spay and neuter clinics for low-income family petowners and homeless unwanted dogs & cats. Besides that we will provide urgent medical care for dogs and cats in need and education during clinics and in schools. Unidos para los Animales and WOOF-Guatemala run both a small animal shelter.

Our Board:

  • Tessa de Goede; President (Tessa lives in Guatemala en coordinates all projects)
  • Paul de Goede; Treasurer
  • Rika Beldman; Secretary

Remuneration policy:

Our board members from foundation WOOF - Guatemala do not receive any fee or salary. Expenses made for the foundation can be reimbursed, but not excessive. Foundation WOOF - Guatemala does not employ any paid staff.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OVER ONS

WOOF-Guatemala is officieel geregistreerd in Nederland in december 2018. De oprichtster Tessa de Goede woont en werkt al 14 jaar in Guatemala. In 2008 heeft ze haar eerste stichting TESS Unlimited opgericht dat kinderen helpt die geboren worden met schisis (hazelip). In 2009 is ze samen met haar man begonnen om voor straathonden te zorgen. In de afgelopen 14 jaar hebben zij meer dan 500 honden van de straat gehaald.

Samen met een andere organisatie 'Unidos para los Animales' willen wij zoveel mogelijk sterilisatie en castratiedagen organiseren voor arme families en zwerfdieren. Daarnaast willen we medische hulp kunnen bieden voor honden en katten die dit nodig hebben en educatie geven over hoe om te gaan met dieren tijdens de operatiedagen en op scholen. Unidos para los Animales en WOOF-Guatemala hebben allebei tevens een klein asiel met honden worden opgevangen.

Ons bestuur:

  • Tessa de Goede; Voorzitter (Tessa woont tevens in Guatemala en coordineert alle projecten)

  • Paul de Goede; Penningmeester

  • Rika Beldman; Secretaris

Beloningsbeleid:

De leden van het bestuur van stichting WOOF - Guatemala ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden. Onkosten, gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. Stichting WOOF - Guatemala heeft geen personeel in dienst.

Documenten: Dit is het Beleidsplan, Jaarverslag 2020 en ANBI formulier.pdf