Fliermatenweg 1, 7451 NH Holten | 06 - 54356806

MEDICAL CARE / special needs dogs

In Guatemala, there is little concern for the welfare of animals. When animals are sick or injured, they will often suffer for a long time, sometimes until they die. Often low-income pet owners will not be able to afford veterianarian care for their animals who are sick or injured.

WOOF-Guatemala aims to provide urgent emergency veterinarian care to animals from low-income families, shelters and for those on the street.

In addition, we would also like to provide care to animals in need at times of natural disasters. In June 2018, the Fuego volcano resulted in the deaths of many people and animals. Together with Unidos para los Animales and the local veterinarians, we were able to rescue and help 22 injured and severly burned dogs.

WOOF - Guatemala takes care for special needs dogs as well. At the moment we have two paralyzed dogs both in wheel chairs, one of them is also blind in one eye and we have two dogs with only 3 legs. In the future we would like to focus only on special needs dogs, because they do not get any chance in Guatemala.

We are always looking for donations in case we need to provide help to a new animal in need.

Below, you will find the before and after pictures of many dogs we have helped.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEDISCHE VOORZIENINGEN

Helaas zijn er veel mensen in Guatemala die zich totaal niet bezig houden met de omstandigheden waarin honden en katten leven. Wanneer honden of katten ziek of gewond zijn dan zullen ze naar alle waarschijnlijkheid een lange lijdensweg ondergaan met vaak de dood tot gevolg. Vele arme families die zelf dieren hebben, hebben geen geld om hun zieke dier naar de dierenarts te brengen.

Het doel van WOOF - Guatemala is om medische voorzieningen te kunnen aanbieden aan zieke en gewonde dieren van arme families, asielen of straathonden en katten. Naast dit, willen we ook voorbereid zijn in geval een natuurlijke ramp zich voordoet, denk bijvoorbeeld aan aardbevingen of overstromingen. Vorig jaar hebben we een vreselijke ramp gehad in Guatemala. In juni 2018 explodeerde de vulkaan de Fuego en kwamen er duizenden mensen en dieren om het leven. Samen met Unidos para los Animales en lokale dierenartsen hebben we 22 vreselijk verbrande en gewonde honden kunnen helpen en opvangen.

WOOF - Guatemala heeft ook gehandicapte honden in hun opvang. Zo hebben we twee honden met een gebroken rug, beiden in een rolstoel, waarvan er één ook blind is aan één oog en hebben we ook twee honden met 3 poten. In de toekomst willen we ons meer gaan focussen op gehandicapte honden, omdat zij geen kans hebben in Guatemala.

We zijn dan ook altijd op zoek naar donaties in geval er iets gebeurt. Zie hieronder een aantal foto's van een aantal honden voor en na die we hebben geholpen.