Fliermatenweg 1, 7451 NH Holten | 06 - 54356806

WOOF - Guatemala


Spay and Neuter clinics

Sterilisaties en Castraties

Medical Care/Special needs dogs

Medische hulp / Gehandicapte honden

Food & Education

Voeding & Educatie

“Spaying and neutering is the only way to ensure that more dogs and cats will not be born into a world where they are destined to struggle.The streets are filled with dogs barely surviving, being abused and neglected by cruel people, and many being adopted into overcrowded animal shelters."

¨Sterilisaties en castraties zijn de enige manier om er zeker van te zijn dat meer honden en katten niet geboren worden in deze wereld om alleen maar te lijden. De straten zijn gevuld met honden die alleen maar proberen te overleven, worden mishandeld of genegeerd door mensen en worden geadopteerd in overvolle asielen, omdat er niet voldoende liefdevolle families zijn¨